Diatomeeënaarde

Diatomeeënaarde is een poeder geproduceerd uit diatomiet, een sedimentair gesteente bestaande uit de skeletresten van eencellige waterplanten (diatomen). Over de jaren heen hebben generaties diatomen zich opgevolgd, en de skeletten hebben zich verzameld op de zeebodem en op de bodem van meren waardoor afzettingen diatomeeënaarde ontstonden. De opmerkelijk complex skeletten zijn samengesteld uit natuurlijke silica met een hoog percentage aan unieke structuren.

Diatomeeënaarde is heel bijzonder, een silicamineraal met een uitgebreide structuur die na verloop van tijd door de natuur vervormd werd tot een labyrint met kleine gaatjes. Er bestaat geen enkele andere gedolven of chemisch bereide silicabron met een dergelijke structuur. Het geheim van de uitzonderlijke eigenschappen van diatomeeënaarde ligt in de microstructuur ervan, elke diatoom is doorboord met duizenden gaatjes (vaak van drie verschillende groottes), in diameter variërend van enkele microns tot submicronisch. Het aantal gaatjes en hun afmetingen hangen van de soort af.

De unieke eigenschappen van deze multifunctionele mineralen komen uit de combinatie van de natuurlijke silicasamenstelling, de algemene structuur van de diatomen, en het gaatjesnetwerk in de structuur.

Een recente ontwikkeling binnen de diatomeeënaarde is EcoFlat™ 1880. Deze werden ontworpen voor matte decoratieve emulsieverven met laag VOS-gehalte waarin ze, naast hun efficiënt matterend effect, hun lage olieabsorptie en hoge hardheid ook verbeterde mechanische eigenschappen verzekeren.

Aanbevolen toepassingen voor Diatomeeënaarde :