Mica

Mica is een groep van verschillende gelamelleerde silicaatmineralen. Mica’s worden onttrokken uit sedimenten die eveneens kaolien en veldspaat bevatten. Ze onderscheiden zich voornamelijk van andere silicaten door hun hoge ‘aspect ratio’ en elasticiteit. Ze worden afgescheiden van de andere mineralen door middel van verschillende selectie- en verwerkingsmethodes waardoor een breed gamma met verschillende korrelgroottes ontstaat.

Aanbevolen toepassingen voor Mica: