Rubber

Calciumcarbonaat

Wij hebben in ons gamma zowel behandelde als onbehandelde Ground Calcium Carbonate (GCC), afkomstig van marmer en krijt.

Merknamen: ImerCarb™Polcarb™Carbital™ en ImerSeal

Aanbevolen toepassingen voor Calciumcarbonaat:

 • Verf & Coatings
 • Kunststoffen & Polymeren
 • Rubber
 • Lijmen & Kitten
 • Cosmetica & Farmaceutica
 • Bouw & Constructie
 • Bevloering

Diatomeeënaarde

Diatomeeënaarde is een poeder geproduceerd uit diatomiet, een sedimentair gesteente bestaande uit de skeletresten van eencellige waterplanten (diatomen). Over de jaren heen hebben generaties diatomen zich opgevolgd, en de skeletten hebben zich verzameld op de zeebodem en op de bodem van meren waardoor afzettingen diatomeeënaarde ontstonden. De opmerkelijk complex skeletten zijn samengesteld uit natuurlijke silica met een hoog percentage aan unieke structuren.

Diatomeeënaarde is heel bijzonder, een silicamineraal met een uitgebreide structuur die na verloop van tijd door de natuur vervormd werd tot een labyrint met kleine gaatjes. Er bestaat geen enkele andere gedolven of chemisch bereide silicabron met een dergelijke structuur. Het geheim van de uitzonderlijke eigenschappen van diatomeeënaarde ligt in de microstructuur ervan, elke diatoom is doorboord met duizenden gaatjes (vaak van drie verschillende groottes), in diameter variërend van enkele microns tot submicronisch. Het aantal gaatjes en hun afmetingen hangen van de soort af.

De unieke eigenschappen van deze multifunctionele mineralen komen uit de combinatie van de natuurlijke silicasamenstelling, de algemene structuur van de diatomen, en het gaatjesnetwerk in de structuur.

Een recente ontwikkeling binnen de diatomeeënaarde is EcoFlat™ 1880. Deze werden ontworpen voor matte decoratieve emulsieverven met laag VOS-gehalte waarin ze, naast hun efficiënt matterend effect, hun lage olieabsorptie en hoge hardheid ook verbeterde mechanische eigenschappen verzekeren.

Aanbevolen toepassingen voor Diatomeeënaarde:

 • Kunststoffen & Polymeren
 • Rubber
 • Verf & Coatings

Gecalcineerde Kaolien

Gecalcineerde Kaolien is een watervrij aluminiumsilicaat dat geproduceerd wordt door verhitting van ultrafijne natuurlijke kaolien aan hoge temperaturen in een oven. Het calcineren verhoogt witheid en hardheid, verbetert de elektrische eigenschappen, en wijzigt de grootte en de vorm van de kaoliendeeltjes.

PoleStar™ 200P is een zeer effectief opacifieermiddel in verf die TiO2 gedeeltelijk kan vervangen (en dus de kosten vemindert) zonder wijziging van de kwaliteit van de verffilm.

Indien geformuleerd in film compounds verbetert gecalcineerde kaolien de thermische eigenschappen van landbouwfilms. Dat geeft de mogelijkheid om verwarmingskosten te verminderen, de tijd tussen het aanplanten en het oogsten te versnellen en het groeiseizoen te verlengen. In film die antibloktoevoegsel vereist biedt gecalcineerde kaolien een ideale en kosteneffectieve balans tussen antiblok-, nevel- en helderheidsprestaties.

In de plastiekindustrie wordt gecalcineerde kaolien in PVC-kabels gebruikt om de elektrische prestaties te verbeteren. Polarite™ 102A, een behandelde versie, wordt als functionele vulstof gebruikt voor technische thermoplasten.

Aanbevolen toepassingen voor Gecalcineerde Kaolien:

 • Verf & Coatings
 • Kunststoffen & Polymeren
 • Rubber

Kaolien

Kaolien (china clay) is een kristallijn gehydrateerd aluminiumsilicaat mineraal (kaoliniet) en wordt gevormd over miljoenen jaren door de hydrothermale ontbinding van granietrotsen. Waterhoudend kaolien wordt gekenmerkt door zijn fijne deeltjesgrootte, zijn plaatachtige of gelamelleerde deeltjesvorm en zijn chemische inertie.

Geformuleerd in verf kan kaolien met fijne korreldeeltjes zoals Supreme™ zich gedragen als een functionele extender van TiO2 met als voordeel een kostenvermindering en betere reologische eigenschappen. Grover kaolien als Polwhite™ B en Polwhite™ E hebben minder potentieel als TiO2 extender maar verbeteren de eigenschappen van droge film in primers en grondverven. Polsperse™ 10 kan in oplosmiddelhoudende verven en glansverven als TiO2 extender gebruikt worden, waardoor verfproducenten HS dissolvers mogen gebruiken i.p.v. parelmolen (die traditioneel voor dergelijke verven worden gebruikt), dit resulteert in een snellere verwerkingstijd en een grotere efficiëntie.

Rubber formules profiteren van het gebruik van fijn kaolien zoals Supreme™ en Speswhite™, die met hun semi-versterkende eigenschappen en goede barrière-eigenschappen bijzonder bruikbaar zijn voor auto-onderdelen. Het grover kaolien, Polwhite™ E, wordt dan weer vooral gebruikt in samenstellingen voor vloeren om de slijtvastheid te verhogen en de kosten te drukken.

In afdichtingsmiddelen en lijmen wordt kaolien gebruikt om reologische eigenschappen te wijzigen.

De Ultramarine Blue-industrie gebruikt kaolien als grondstof voor de synthese van dit belangrijk pigment, dat ook vaak in de wereld van de ‘Performance Minerals’ wordt toegepast.

Eén van de meest recente ontwikkelingen is de Optigloss™ XD, een ultrafijne kaolien extender voor hoogglans waterverven.

Aanbevolen toepassingen voor Kaolien:

 • Verf & Coatings
 • Kunststoffen & Polymeren
 • Rubber
 • Cosmetica & Farmaceutica
 • Keramiek & Vuurvastheid

Mica

Mica is een groep van verschillende gelamelleerde silicaatmineralen. Mica’s worden onttrokken uit sedimenten die eveneens kaolien en veldspaat bevatten. Ze onderscheiden zich voornamelijk van andere silicaten door hun hoge ‘aspect ratio’ en elasticiteit. Ze worden afgescheiden van de andere mineralen door middel van verschillende selectie- en verwerkingsmethodes waardoor een breed gamma met verschillende korrelgroottes ontstaat.

Aanbevolen toepassingen voor Mica:

 • Verf & Coating
 • Kunststoffen & Polymeren
 • Rubber

Vuurvertragers

Talk is een zeer wit en zuiver mineraal met een plaatjesstructuur en een hoge ‘aspect ratio’.

Aanbevolen toepassingen voor Talk:

 • Verf & Coatings
 • Kunststoffen & Polymeren
 • Rubber

TiO2 & Witte Pigmenten

Aanbevolen toepassingen voor TiO2 & Witte Pigmenten:

 • Verf & Coatings
 • Kunststoffen & Polymeren
 • Rubber

Zinkoxide

Aanbevolen toepassingen voor Zinkoxide:

 • Verf & Coatings
 • Kunststoffen & Polymeren
 • Rubber